Latest Entries
Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày

Nói Với Chúa Chứ Không Nói Về Chúa

Một thầy dòng nọ viết như sau: tôi thấy thỉnh thoảng có những chủng sinh, linh mục giỏi về thần học lại bỏ cuộc. Trong số đó có các các vị là giáo sư thần học nổi tiếng đã từng viết những quyển sách về thần học rất hay; và nếu có lưu ý, chúng … Continue reading